برنامه دوره های تابستان 98

 

نکات مهم! 

١) تمام کلاس ها بصورت عملی و با در اختیار گذاشتن تمام وسایل و لوازم گل آرایی برگزار می شود و در پایان کلاس گل های آماده شده متعلق به هنرجو می باشد .

٢) در پایان هر دوره مدرک معتبر اعطاء می شود.

هزینه ثبت نام دوره ها:

✔ دوره گل صبا 1 (2.700,000 تومان)

✔ دوره گل صبا 2 (2.700,000 تومان)

✔ دوره گل صبا 3 (3.500,000 تومان)

✔ دوره مهگل 1 (3,000,000 تومان)

✔ دوره مهگل 2 (3,000,000 تومان)

✔ دوره سارگل 1 (2,500,000 تومان)

✔ دوره سارگل 2 (2,500,000 تومان)

✔ دوره سارگل 3 (2,500,000 تومان)

✔ دسته گل و گلدان های رستیک (2,000,000 تومان)

✔ پکیج گل فروشی (5,000,000 تومان)

✔ کلاس ویژه مدل های کاغذ پیچی دسته گل (500.000 تومان)

✔ ماشین عروس حرفه ای و خاص (1.500.000 تومان)

برای ثبت نام دوره ها می توانید با تکمیل فرم مربوطه و پرداخت آنلاین هزینه دوره مورد نظر در آن دوره ثبت نام نمایید.  

فهرست
.