دوره آموزشی سارگل

سر فصل های دوره

کلاس سارگل 1

گل آرایی باکس
انواع مدل های خوابیده در باکس
مدل های مخلوط بهاره
باکس دو طبقه و مدل های جدید و فانتزی

سارگل ۲

بستن اسفنج و دو مدل سبد گرد ساده
برگ آرایی سبد و انواع بافت برگ

 

سارگل ۳

سبد دو طبقه
سبد ویژه چند بعدی
سبد ویژه خواستگاری

5/5 - (1 امتیاز)
فهرست