دوره های آموزشی صبا

سر فصل های دوره های صبا (تشریفات)

صبا 1


شمع آرایی

توپی روی استوانه

خطی جلوی میز عروس

گل آرایی در شیشه

حریر آرایی و گل آرایی راه پله

آرک جایگاه عروس و داماد و توپی آویزان

Welcome table

 

صبا 2


ستون جایگاه عروس و داماد

آبشاری میز شام

گل آرایی سفره عقد

سازه های معلق

 

صبا 3


تئوری مباحث جدید گل آرایی اروپایی

دیوار و تابلو گل

گل آرایی با تکنیک پارافین روش های استفاده از پارافین برای طول عمر بیشتر گیاهان

گل آرایی با تکنیک چسب حرارتی

امتیاز دهید...
فهرست