دوره آموزشی پکیج گل فروشی

سر فصل های دوره پکیج گل فروشی

✔ گل ارایی بکس

✔ گل آرایی در شیشه

✔ سبد گل

✔ تاج گل

✔ دسته گل گرد رز و بهاره

✔ دسته گل سازه اروپایی

✔ دسته گل گرد و یک طرفه با کاغذ پیچی و روبان

✔ اکسسوری تاج و دستبند

ماشین عروس