فیلم آموزش گل آرایی

فیلم های آموزش گل آرایی در برنامه تلویزیونی به خانه برمیگردیم توسط سرکار خانم هاله اعتصام یردانی .

آموزشگاه گل آرایی فلوآرت ( اولین مدرسه گل آرایی ایران) با مدیریت سرکار خانم مهندس هاله اعتصام یزدانی در سال ۱۳۹۰ آغاز به کار کرد.
مدیریت این مجموعه دارای مدرک مهندسی منابع طبیعی می باشد که با یادگیری متدهای جدید و مدرن گل آرایی در کشورهای روسیه ، اسپانیا و آلمان نزد اساتید به نامی همچون آقای Araik Galstyan ، DanielSantamaria ، Roberto Silvosa و Gregore Lersch، سعی در انتقال دانش نوین گل آرایی به کشور عزیزمان ایران، داشته است.

ایشان موفق به دریافت گواهینامه های بین المللی از مراکز معتبر آموزشی گل آرایی دنیا و دریافت درجه استادی از مدرسه گل ارایی مادرید شده که با راه اندازی موسسه گل آرایی فلوآرت، به عنوان بانوی کارآفرین شناخته شده و برنامه های مدونی در گسترش و آموزش این رشته بصورت حرفه ای و تخصصی به هموطنان کشور دارد و در برنامه های زنده تلوزیونی همچون برنامه های به خانه بر میگردیم و خانواده یک آموزش گل آرایی دارد.

توضیحات سرکار خانم اعتصام در مورد دوره های آموزشی گل آرایی فنی حرفه ای فلوآرت

فیلم آموزش گل آرایی توسط خانم مهندس هاله اعتصام یزدانی در برنامه تلویزیونی به خانه بر میگردیم

فیلم آموزش گل آرایی توسط خانم مهندس هاله اعتصام یزدانی در برنامه تلویزیونی به خانه بر میگردیم

فیلم آموزش گل آرایی توسط خانم مهندس هاله اعتصام یزدانی در برنامه تلویزیونی به خانه بر میگردیم

فیلم آموزش گل آرایی توسط خانم مهندس هاله اعتصام یزدانی در برنامه تلویزیونی به خانه بر میگردیم

فیلم آموزش گل آرایی توسط خانم مهندس هاله اعتصام یزدانی در برنامه تلویزیونی به خانه بر میگردیم

فیلم آموزش گل آرایی توسط خانم مهندس هاله اعتصام یزدانی در برنامه تلویزیونی به خانه بر میگردیم

فیلم آموزش گل آرایی توسط خانم مهندس هاله اعتصام یزدانی در برنامه تلویزیونی به خانه بر میگردیم

فیلم آموزش گل آرایی توسط خانم مهندس هاله اعتصام یزدانی در برنامه تلویزیونی به خانه بر میگردیم

فیلم آموزش گل آرایی توسط خانم مهندس هاله اعتصام یزدانی در برنامه تلویزیونی به خانه بر میگردیم

فیلم آموزش گل آرایی توسط خانم مهندس هاله اعتصام یزدانی در برنامه تلویزیونی به خانه بر میگردیم

فیلم آموزش گل آرایی توسط خانم مهندس هاله اعتصام یزدانی در برنامه تلویزیونی به خانه بر میگردیم

آموزش گل آرایی توسط خانم مهندس هاله اعتصام یزدانی در برنامه تلویزیونی به خانه بر میگردیم

آموزش گل آرایی توسط خانم مهندس هاله اعتصام یزدانی در برنامه تلویزیونی به خانه بر میگردیم

آموزش گل آرایی توسط خانم مهندس هاله اعتصام یزدانی در برنامه تلویزیونی به خانه بر میگردیم

آموزش گل آرایی توسط خانم مهندس هاله اعتصام یزدانی در برنامه تلویزیونی به خانه بر میگردیم

آموزش گل آرایی توسط خانم مهندس هاله اعتصام یزدانی در برنامه تلویزیونی به خانه بر میگردیم

گل آرایی از کجا شروع کنم

آموزش گل آرایی توسط خانم مهندس هاله اعتصام یزدانی در برنامه تلویزیونی به خانه بر میگردیم

4/5 - (1 امتیاز)
فهرست